UV Filters များ

  • ကုန်သွယ်မှုအမည်
  • ထုတ်ကုန်အမည်
  • CAS နံပါတ်
  • ပစ္စည်းဥစ္စာ
  • Sunsafe-T201C

   တိုက်တေနီယမ်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (နှင့်) ဆီလီကာ ၁၃၄၆၃-၆၇-၇;၇၆၃၁-၈၆-၉ Hydrophilic၊ UVA နှင့် UVB ကျယ်ပြန့်ရောင်စဉ်ဇကာ၊ ပုံဆောင်ခဲပုံစံ- rutile မော်ဒယ်များကိုကြည့်ပါ။
  • Sunsafe-T201S

   တိုက်တေနီယမ်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (နှင့်) Simethicone ၁၃၄၆၃-၆၇-၇;၈၀၅၀-၈၁-၅ Hydrophobic၊ UVA နှင့် UVB ကျယ်ပြန့်ရောင်စဉ်ဇကာ၊ ပုံဆောင်ခဲပုံစံ-rutile မော်ဒယ်များကိုကြည့်ပါ။
  • Sunsafe-T101OC

   တိုက်တေနီယမ်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (နှင့်) အလူမီနာ (နှင့်) ဆီလီကာ ၁၃၄၆၃-၆၇-၇;၁၃၄၄-၂၈-၁;၇၆၃၁-၈၆-၉ Hydrophilic နှင့် Hydrophobic၊ UVA နှင့် UVB ကျယ်ပြန့်ရောင်စဉ်ဇကာ၊ ပုံဆောင်ခဲပုံစံ- rutile မော်ဒယ်များကိုကြည့်ပါ။
  • Sunsafe-T102AT

   တိုက်တေနီယမ်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (နှင့်) အလူမီနီယမ်ဟိုက်ဒရောဆိုဒ် (နှင့်) Stearic အက်ဆစ် ၁၃၄၆၃-၆၇-၇;၂၁၆၄၅-၅၁-၂;၅၇-၁၁-၄ Hydrophobic၊ UVA နှင့် UVB ကျယ်ပြန့်ရောင်စဉ်ဇကာ၊ ပုံဆောင်ခဲပုံစံ-rutile မော်ဒယ်များကိုကြည့်ပါ။
  • Sunsafe-T101CR

   တိုက်တေနီယမ်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (နှင့်) ဆီလီကာ (နှင့်) Triethoxycaprylsilane ၁၃၄၆၃-၆၇-၇;၇၆၃၁-၈၆-၉;၂၉၄၃-၇၅-၁ Hydrophobic၊ UVA နှင့် UVB ကျယ်ပြန့်ရောင်စဉ်ဇကာ၊ ပုံဆောင်ခဲပုံစံ-rutile မော်ဒယ်များကိုကြည့်ပါ။
  • Sunsafe-T801CO

   တိုက်တေနီယမ်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (နှင့်) ဆီလီကာ (နှင့်) အလူမီနာ ၁၃၄၆၃-၆၇-၇;၇၆၃၁-၈၆-၉;၁၃၄၄-၂၈-၁ Hydrophilic၊ UVA နှင့် UVB ကျယ်ပြန့်ရောင်စဉ်ဇကာ၊ ပုံဆောင်ခဲပုံစံ- rutile မော်ဒယ်များကိုကြည့်ပါ။
  • Sunsafe-T801OD

   Silica (နှင့်) Alumina (နှင့်) Dimethicone ၁၃၄၆၃-၆၇-၇;၁၃၄၄-၂၈-၁;၉၀၀၆-၆၅-၉ Hydrophobic၊ UVA နှင့် UVB ကျယ်ပြန့်ရောင်စဉ်ဇကာ၊ ပုံဆောင်ခဲပုံစံ-rutile မော်ဒယ်များကိုကြည့်ပါ။
  • Sunsafe-Z301M

   ဇင့်အောက်ဆိုဒ် (နှင့်) Methicone ၁၃၁၄-၁၃-၂;၉၀၀၄-၇၃-၃ Hydrophobic၊ UVA စစ်ထုတ်မှု မော်ဒယ်များကိုကြည့်ပါ။
  • Sunsafe-Z101A

   ဇင့်အောက်ဆိုဒ် (နှင့်) ဆီလီကာ ၁၃၁၄-၁၃-၂;၇၆၃၁-၈၆-၉ Hydrophilic၊ UVA နှင့် UVB ကျယ်ပြန့်ရောင်စဉ်ဇကာ မော်ဒယ်များကိုကြည့်ပါ။
  • Sunsafe-Z101B

   ဇင့်အောက်ဆိုဒ် (နှင့်) ဆီလီကာ (နှင့်) အလူမီနီယမ် ဒစ်တေရိတ် (နှင့်) Methicone Dimethicone၊ ၁၃၁၄-၁၃-၂;7631-86-9;300-92-5;9016-00-6 Hydrophobic၊ UVA နှင့် UVB ကျယ်ပြန့်ရောင်စဉ်ဇကာ မော်ဒယ်များကိုကြည့်ပါ။
  • Sunsafe-Z110B

   ဇင့်အောက်ဆိုဒ် (နှင့်) ဆီလီကာ (နှင့်) Stearic အက်ဆစ် ၁၃၁၄-၁၃-၂;၇၆၃၁-၈၆-၉;၅၇-၁၁-၄ Hydrophobic၊ UVA နှင့် UVB ကျယ်ပြန့်ရောင်စဉ်ဇကာ မော်ဒယ်များကိုကြည့်ပါ။
  • Sunsafe-RK

   Rhizoma kaempferiae ထုတ်ယူခြင်း။ ၅၂၀-၁၈-၃ မီးခိုးရောင်အဝါမှုန့်၊ UVB ဇကာ၊ အဆီတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သည်။ မော်ဒယ်များကိုကြည့်ပါ။