ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ UV Filters

  • ကုန်သွယ်မှုအမည်
  • ထုတ်ကုန်အမည်
  • CAS နံပါတ်
  • ပစ္စည်းဥစ္စာ
  • Sunsafe-T101S

   တိုက်တေနီယမ်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (နှင့်) Simethicone ၁၃၄၆၃-၆၇-၇;၈၀၅၀-၈၁-၅ Hydrophobic၊ UVA နှင့် UVB ကျယ်ပြန့်ရောင်စဉ်ဇကာ၊ ပုံဆောင်ခဲပုံစံ- anatase မော်ဒယ်များကိုကြည့်ပါ။
  • Sunsafe-T101AT

   တိုက်တေနီယမ်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (နှင့်) အလူမီနီယမ်ဟိုက်ဒရောဆိုဒ် (နှင့်) Stearic အက်ဆစ် ၁၃၄၆၃-၆၇-၇;၂၁၆၄၅-၅၁-၂;၅၇-၁၁-၄ Hydrophobic၊ UVA နှင့် UVB ကျယ်ပြန့်ရောင်စဉ်ဇကာ၊ ပုံဆောင်ခဲပုံစံ-rutile မော်ဒယ်များကိုကြည့်ပါ။
  • Sunsafe-T201CD

   တိုက်တေနီယမ်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (နှင့်) ဆီလီကာ (နှင့်) Dimethicone ၁၃၄၆၃-၆၇-၇;၇၆၃၁-၈၆-၉;9016-00-6 Hydrophobic၊ UVB filter၊ ပုံဆောင်ခဲပုံစံ- rutile မော်ဒယ်များကိုကြည့်ပါ။
  • Sunsafe-T201OT

   တိုက်တေနီယမ်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (နှင့်) အလူမီနာ (နှင့်) Stearic အက်ဆစ် ၁၃၄၆၃-၆၇-၇;၁၃၄၄-၂၈-၁;၅၇-၁၁-၄ Hydrophobic၊ UVA နှင့် UVB ကျယ်ပြန့်ရောင်စဉ်ဇကာ၊ ပုံဆောင်ခဲပုံစံ- rutile မော်ဒယ်များကိုကြည့်ပါ။
  • Sunsafe-T301

   တိုက်တေနီယမ်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ၁၃၄၆၃-၆၇-၇ Hydrophilic၊ UVA နှင့် UVB ကျယ်ပြန့်ရောင်စဉ်ဇကာ၊ ပုံဆောင်ခဲပုံစံ- rutile မော်ဒယ်များကိုကြည့်ပါ။
  • Sunsafe-T101HAD

   တိုက်တေနီယမ်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (နှင့်) ရေဓါတ်ဖြည့်ထားသော ဆီလီကာ (နှင့်) အလူမီနီယမ် ဟိုက်ဒရောဆိုဒ် (နှင့်) Dimethicone/Methicone ကိုပိုလီမာ ၁၃၄၆၃-၆၇-၇;၁၃၄၃-၉၈-၂;၂၁၆၄၅-၅၁-၂;၆၈၀၃၇-၅၉-၂ Hydrophobic၊ UVA နှင့် UVB ကျယ်ပြန့်ရောင်စဉ်ဇကာ၊ ပုံဆောင်ခဲပုံစံ-rutile မော်ဒယ်များကိုကြည့်ပါ။
  • Sunsafe-T201C

   တိုက်တေနီယမ်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (နှင့်) ဆီလီကာ ၁၃၄၆၃-၆၇-၇;၇၆၃၁-၈၆-၉ Hydrophilic၊ UVA နှင့် UVB ကျယ်ပြန့်ရောင်စဉ်ဇကာ၊ ပုံဆောင်ခဲပုံစံ- rutile မော်ဒယ်များကိုကြည့်ပါ။
  • Sunsafe-T201S

   တိုက်တေနီယမ်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (နှင့်) Simethicone ၁၃၄၆၃-၆၇-၇;၈၀၅၀-၈၁-၅ Hydrophobic၊ UVA နှင့် UVB ကျယ်ပြန့်ရောင်စဉ်ဇကာ၊ ပုံဆောင်ခဲပုံစံ-rutile မော်ဒယ်များကိုကြည့်ပါ။
  • Sunsafe-T101OC

   တိုက်တေနီယမ်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (နှင့်) အလူမီနာ (နှင့်) ဆီလီကာ ၁၃၄၆၃-၆၇-၇;၁၃၄၄-၂၈-၁;၇၆၃၁-၈၆-၉ Hydrophilic နှင့် Hydrophobic၊ UVA နှင့် UVB ကျယ်ပြန့်ရောင်စဉ်ဇကာ၊ ပုံဆောင်ခဲပုံစံ- rutile မော်ဒယ်များကိုကြည့်ပါ။
  • Sunsafe-T102AT

   တိုက်တေနီယမ်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (နှင့်) အလူမီနီယမ်ဟိုက်ဒရောဆိုဒ် (နှင့်) Stearic အက်ဆစ် ၁၃၄၆၃-၆၇-၇;၂၁၆၄၅-၅၁-၂;၅၇-၁၁-၄ Hydrophobic၊ UVA နှင့် UVB ကျယ်ပြန့်ရောင်စဉ်ဇကာ၊ ပုံဆောင်ခဲပုံစံ-rutile မော်ဒယ်များကိုကြည့်ပါ။
  • Sunsafe-T201CR

   တိုက်တေနီယမ်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (နှင့်) ဆီလီကာ (နှင့်) Triethoxycaprylsilane ၁၃၄၆၃-၆၇-၇;၇၆၃၁-၈၆-၉;၂၉၄၃-၇၅-၁ Hydrophobic၊ UVA နှင့် UVB ကျယ်ပြန့်ရောင်စဉ်ဇကာ၊ ပုံဆောင်ခဲပုံစံ-rutile မော်ဒယ်များကိုကြည့်ပါ။
  • Sunsafe-T801CO

   တိုက်တေနီယမ်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (နှင့်) ဆီလီကာ (နှင့်) အလူမီနာ ၁၃၄၆၃-၆၇-၇;၇၆၃၁-၈၆-၉;၁၃၄၄-၂၈-၁ Hydrophilic၊ UVA နှင့် UVB ကျယ်ပြန့်ရောင်စဉ်ဇကာ၊ ပုံဆောင်ခဲပုံစံ- rutile မော်ဒယ်များကိုကြည့်ပါ။
12နောက်တစ်ခု >>> စာမျက်နှာ ၁/၂